-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, november 29, 2009

Första advent i Örebro. De fattiga fick glögg och bulle gratis på Våghustorget. Och de mera förnäma betalade i Gamla Stan. Men då fick vi, som vanligt, en skönare omgivning.
--------------

Dimma hela dagen i vår stad. Jag kan en dikt om dimma.
#
Ur nattomhöljda tider emot ett mål, fördolt för dig, o mänsklighet, du skrider i sekler fram din ökenstig! Din dag är blott en strimma, som lyser blek och matt --- se, framom henne dimma och bakom henne natt!
#

VIKTOR RYDBERG
-----------
Bild tagen 28/11 09. Den som söker skall finna.
Vacker, eller hur?
-----------------
I morgon kl 09:20, 70 år sedan, startade Finska Vinterkriget. Finnarna trodde att Sverige skulle ställa upp med mer än material. Så ville inte vår regering. Möjligen var man konsekvent när det lite senare blev nej även till Norge.
Dock, kritiken var hård, och många frivilliga kämpade för "Finlands sak". Så småningom kom Sverige att hjälpa till med en stor mängd vapen. T ex
12 jaktplan. Vilket var 1/3 av vad vi hade. Och flygstaben var "djupt oroad". (enl. Ericson Wolke)
Nåväl, de svenskar som kämpade i vinterkriget beundrar jag.
Alla som slogs därefter, jämsides med nazisterna är det svårare att gilla. Att Finland skulle bli en lyd- och slavstat, under tredje riket, var nog givet. Skulle man ha ansett finnarna som arier och rasrena? Nej, knappast!
----------
En sak kan man säga till ryssarnas försvar.
LENINGRAD LÅG INOM HAUBITSAVSTÅND FRÅN FINSKA GRÄNSEN. Inget land kan, i ett världskrig, låta en storstad ligga så illa till. Det vore tjänstefel.
----------
LÄNK 1
LÄNK 2
LÄNK 3