-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, oktober 14, 2009

Superkonsulten Peter Lennhag
Kina. Jag har sparat den här artikeln för omläsning. Och jag måste säga att så här ska man skriva! Korta konstateranden, ett antal punkter och sedan en konkret avslutning: "Kina är inte så beroende av USA som man tror". "Och nu är det bråttom att skaffa sig fotfäste". "Men man måste `go native` alltså lägga rubbet i Kina".
Karl´n bor i Geneve och tillbringar minst 10 dagar/mån i Kina.


Så här ser det ut vid blivande passivhusen nu, norra I3-porten.