-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, maj 01, 2009


Örebro kl 9:00 och på em.
Internationell solidaritet är bland det vackraste slagord jag vet. Jag har alltid varit röd inombords. Och det fortsätter jag med, på mitt sätt. Jag beundrar ungdomar som i alla fall försöker nå lite jämlikhet och rättvisa.
Nog saknas det rent allmänt kamplust och agitation idag!? Revolutionär hetta , om ni så vill. På 60/70talet demonstrerade jag mot allt möjligt. Vietnamkriget och för demokrati i Portugal. Gick till och med i ett tåg mot byggandet av kumlabunkern. Vilket nog var missriktad kampglöd?