-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, april 29, 2009

Stadsparken idag. Stora bilder
Och bilder med djup i.

-----------
På senare tid har jag gett mig in i hedgefonder,
ty jag tror mig smart. Hur ska det gå?
Jag kommer att lämna rapport.
Avanza Bank tycker jag (rent it-mässigt) är
ett toppställe att studera, och göra affärer på.
-----------
Johan Norbergs bok En perfekt storm har jag nyss avslutat. Jag läser cirka en timma ekonomi om dagen. Den här boken är inget för novisen. Och den är lite slarvig skriven. Men den är ju pinfärsk och kan nästan se som ett jättestort inlägg i pågående debatt.
Jag tycker han har rätt. Går staten in och petar för mycket i "krisen" blir det bara sämre. Och varför nu lägga över ansvaret på politikera? Varför ska dom reda ut det här?
Citat ur boken:
"Den amerikanska kongressens budgetkontor menar att bara 7 procent av utgifterna på infrastruktur i Barack Obamas stimulanspaket kommer ekonomin till godo under detta budgetår. Mer än hälften av utgifterna för vägbyggena kommer först efter fyra år. Bedömare menar att ekonomin börjar vända i slutet av 2009 eller under 2010. Först därefter kommer de stora offentliga stimulanserna att få effekt. Då har projekten ändå införts ovanligt snabbt för att det är gamla planer som återanvänds. Som en kritisk ekonom noterar har projekten redan tidigare "planlagts, utvärderats och avfärdats" av myndigheterna."