-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, april 05, 2009


Jazz brukar dra till sig många goda krafter.
Så är det förstås även på Stampen som bjuder på bluesjam
på lördagarna. Utanför stod den värsta hoj jag sett. En Honda sex cylindrar
90 hästkrafter 350 kilo.
Sedan blir det ju ofta hus när jag fotar. Porten till Arbetsdomstolen.
Wrangelska palatset
Som länge var kunglig bostad (1697-1754).
Och strax bredvid ligger Kammarrätten, som tog så underliga beslut om de två läkarna i "Styckmordsfallet".
Huset vid Köpmanbrinken vet jag inte vad det heter. Men snyggt är det!