-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, april 17, 2009




En vacker men kylig lördag, cirka +5. Jag skulle inte vilja leka i vatten
som dessa herrar.
-------
Sedan blir det lite dikter. Först Karlfeldt i en av Sveriges vackraste dikter
-Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby.
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy,
ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by,
där aldrig det dammar och vandras.......
-----------------
Men ofta handlar det om ångest och mörker.

-Av ständig oro för stort och smått
jag blev alltmera en igelkott......
Nisse Ferlin

-Livet har gäckat dig,
bränt dig och fläckat dig,
nu är det slängt som ett svartnat bloss.
Du är ej längre du - och i trängre
ringar slår mörkret snaran om oss.

Bo Bergman
---------
Sedan lite på skämt
Satan satt på kyrkogårn
spela hot på saxofon

Månen sken på dödas ben

och dessa ben gav återsken

---------
Om jag skulle ramla av pinn, hastig och mindre lustigt.
Så vill jag här nämna vad som ska stå på min gravsten.

Stackars Ulf ligger vid den sten som här står
ingen skrattar och ingen fäller en tår
Var han nu finns och hur han kom dit
är det ingen som vet, ingen bryr sig ett skit