-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, mars 16, 2009

Söndagsutflykt i bilder.
Förvår vid Ässundet.
Sedan till Lillkyrka, som har gamla anor.
Jag visar här begravningsvapen som användes i processionen vid
Landshövding A Leijonhufvuds begravning 1676.
17 stycken allt som allt. En bördsmedveten herre, tydligen.
Om man ska tro Wikipedia (och varför betvivla) så hade han
stora förtjänster som administratör!!
Jag har aldrig sett en liknande samling!

Lillkyrka förskonades från Gustav Vasas konfiskationer.
Det kan man förstå när det var lilla frugans hemkyrka.