-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, mars 22, 2009

Den här sidan fungerar ju som min anteckningsbok. Och även som ett slags hemsida. Nån blogg är det inte. Där krävs kommunikation på något sätt.
Jag har massor med lappar och klipp liggande på mina skrivbord. Så småningom hamnar dom här. Jag älskar datorn som info och lagringsmedia.

Nå, 1956 avslöjar Nikita Chrusjtjov Stalins terror för en häpen värld. Alla de redan insatta vart mest häpna över att man tog upp ämnet. Samma år beskrivs i klippet nedan.
Läs det inte om ni har s
vaga nerver!----------&--------
Knut Ahnlunds uppsats i Axess har fått mig att läsa Anders Agells "Anatomin av en häxprocess". Två gånger har jag läst den! Man häpnar över hur jurister kan ställ
a till det!! Och nu ska det bli skadeståndsprocess!!
Jag tar det hela i korthet sedan får ni läsa boken/häftet (40 sidor) om ni vill!

#Centralt för tingsrätten var "mammans" berättelse om vad det då 17 månaders barnet menade har försigått. Kammarrätten underkände mammans berättelse.
#Kammarrätten tog inte upp frågan om hur läkarna skulle fått tag på da Costas kropp. Kammarrätten har heller inte angett något motiv till styckningen. Mord är det inte frågan om, där är läkarna frikända.
#Att likstyckaren skulle ha haft läkarkompetens har underkänts av
rättsliga rådet (3 professorer i rättsmedicin) och därtill 2 utländska sådana.
#Ingen annan än fotohandlarparet har någonsin sett den film som skulle visa styckade delar.
-------
Jag törs inte till 100% ta ställning. Dock, så här får det inte gå till i ett civiliserat samhälle!! Man bör tillägga att Rein verkar vara något "pervo", men det är väl inte brottsligt i sig själv!?
Att jag över huvud taget skrivet detta beror på att jag litar mycket på Ahnlund. Det är en gammal kämpe mot allehanda dårskap! Som t ex att ge Nob
elpris till en pornografi-författare, Elfride Jelinek.
Agell vet jag inte mycket om. Men om någon är kvalificerad att orda om denna skandal, är det väl han!?