-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, mars 10, 2009

Anders Agell´s sida tycker jag borde uppmärksammas.
Han själv dog nyligen men sidan ska leva kvar!
Här delges oss flera spännande uppsatser. Som t ex. "Bör kusiner få ärva?"
Den börjar så här:"Varför ställs frågan?
Nästan varje år brukar det motioneras i den svenska riksdagen om återinförande
av den arvsrätt för kusiner som avskaffades genom tillkomsten
av 1928 års lag om arv. Motionerna avslås regelbundet med en motivering,
som antingen anknyter till de skäl som på sin tid åberopades för
avskaffandet, eller som innebär att ingenting nytt framkommit som föranleder
en omprövning".
Och slutar med detta: "Allt vägt och mätt tycks det finnas goda, principiella argument för
återinförande av en arvsrätt för kusiner. Att för följdriktningens skull
medta även kusinbarn inom kretsen skulle väl dock vara att gå onödigt
långt. Ett arv i motsatt riktning – från kusinbarn till kusiner – skulle för
övrigt leda arvslinjen tillbaka fyra generationer, innan den får så att säga
gå neråt igen. Det verkar svårmotiverat".
Personligen ler jag åt ett sådant förslag, eller rättare sagt
privatbetänkande. Jag har kusiner här i stan jag troligen inte skulle känna igen.
--------------------
Agell har tagit sig an de två läkarna från "Styckmordsrättegången".
Sveriges i särklass största justitiemord!!
Knut Ahnlund skriver en uppsats om denna skandal i Axess.
Tidningen kostar 75 kr. Köp!!
---------
Rättsstatens sprickor går på djupet!
Av Anders Agell

----------
Här skriver Anders Carlgren
om Anders Agell