-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, januari 25, 2009

Båda bilderna är uppsnyggade i Photoshop, och båda handlar om GUD. Finner man denne (ingen ska få mig att skriva "honom") i naturen eller i kyrkan. Svaret ska vara JA/JA och NEJ/NEJ, allt enligt bibeln. GUD finner man där frid och kärlek råder, säger många. I Nya Testamentet finner man mycket kärlek men inte frid, pga alla löjliga upptåg som tillskrivs Jesus. Ni vet: gå på vatten, väcka upp döda osv. "Marta och Marias bror hette Lasarus. Han bodde i Betania där han blev sjuk, dog och begravdes. Systrarna sände då bud efter Jesus och bad honom om hjälp. Och Jesus uppväckte Lasarus, som redan varit död i fyra dagar, från de döda. Jesus gick till graven och sade: Tag bort stenen! Och när man efter någon tvekan gjort detta så ropade han med hög röst: - Lasarus, kom ut.........."
Johannes 11
Det viktiga i den här sorglustiga historien är att Marta på ett ställe säger: "han luktar redan....". Alltså ingen fyra dagars skendöd.
Vilket ju bara det hade varit fantastiskt.
-----------
Så naturen, visst finner man gärna frid i naturen. Men knappast kärlek, va!?

Naturen är ofta rå och besinningslös!!
Nå, vad göra?
Bilderna var ju förskönade, som jag sa inledningsvis.

GUD finner man i varje människas bröst. Hjälpmedlen heter sådant som: förnuft, besinning, medlidande, mod och vanligt hederligt folkvett.
Sedan, en sak som
K G Hammar påpekade, eller snarare
hävdade i en föreläsning:

GUD är rörlig!!
GUD är inte statisk!!
--------------
Nu skriver jag inget mer denna månad,
utan ber er reflektera över denna text.