-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, december 14, 2008

Jag bor i Närke. Men vad är det för konstigt landskapsnamn?
Sveriges Nationalatlas, Mälarregionen, vet svar. (Västmanland, Södermanland, Uppland vet man ju vad det är. Dalarna, Jämtland och Västerbotten kan man också begripa). Men Närke??
Citat:
En helt annan karaktär än landskapsnamnen runt Mälaren har Närke (Neeric 1100-talet slut). Det rör sig om ett ålderdomligt och naturvuxet namn vars ursprung och betydelse är mycket omdiskuterat. Troligen innehåller det en inbyggarbeteckning vars grund ytterst är ett sedan länge utdött ord: "naer" (trång). Detta ord används i ortnamn bl.a. om smala höjdsträckningar, och för Närkes del har man tänkt sig att det kan ha syftat på åsen vid Norrbyås.
Norrbornas ås.
Norrbyås som skrivs "Nerhoahs 1275", är en förvanskning av ett äldre "Narboa as" 'närbornas ås'.
---------
Fler förslag!?


Nikolai Kyrka Örebro är inte landets vackraste.
Men har sett en del historiska händelser.
Som Engelbrekts begravning.

Och släkten Bernadottes intåg i Svensk historia.
------------&-----------
P-O Enquist nya bok
"Ett annat liv"

Ljudboken läser han själv
på ett underbart sätt!!
Rekommenderas!!
Inte bara för hans uppgörelse med
spriten. Palme och Erlander
beundrade och kommunicerade med P-O.

Så man får även en genomgång
av svensk kulturpolitik.

-----------&----------
Vidare har jag läst "En dissidents död".

Om Litvinenko som blev förgiftad/mördad
av Putin & Co.
Här ett par korta utdrag. Först från L´s avskedsbrev:
London 24 november 2006: "Jag vill tacka många människor. Mina läkare och sköterskor och hela sjukhuspersonalen för att de gjort allt de kan för mig. Den brittiska polisen som arbetar på mitt fall med kraft och professionalism och vakar över mig och min familj. Jag vill tacka den brittiska regeringen för att den gett mig skydd. Den brittiska allmänheten för allt stöd och intresse den har visat för min svåra situation...................
Därför tror jag att det nu är tid att säga en eller ett par saker till den person som är ansvarig för min sjukdom. Du kanske lyckas tysta mig, men du får betala ett pris för min tystnad. Du har visat dig vara lika
barbarisk och hänsynslös som dina hårdaste kritiker har hävdat...............
Du kanske lyckas tysta en människa. Men ett protestskrik från hela världen kommer att eka i dina öron, mr Putin, under resten av ditt liv".
--------
Det var livsfarligt att närma sig L´s döda kropp utan skyddskläder. Han begravdes i en specialkista för radioaktivt
material. Om man ville kremera honom fick man vänta i minst 28 år.
Dödsorsaken var förgiftning med den sällsynta radioaktiva isotopen Polonium 210.

Marie Curie´s födelseland Polen ligger till grund för detta namn. Och där geniet bodde har jag varit.
---------&--------
SÅ SKA VI VÄL HA LITE KUL
PÅ NÅGON ANNANS BEKOSTNAD