-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, november 22, 2008Man får inte fota på Waldermarsudde. Jag skiter i sådant.
Här kommer en bild från hörnrummet.

Två utställingar av klass befinner sig där. Lars Lerin och Helemer Osslund. Två höjdare i olika epoker.