-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, oktober 17, 2008


Örebros senaste rondell.
Här vill jag absolut ha Jesus som rondellhund.
Jesus älskade även hundar.
Och han hade ju mycket humor.
Tänk bara på underverken.
Storartade practical jokes!!
------------&-----------
Amerikansk politik. Och valet som nu kommer, tänker jag inte beröra.

Dock vore det ett fantastiskt utfall om McCain vann, och sedan dog, bräcklig och murken, som han ser ut.

Då skulle Sarah P
alin bli president. Vilken humor vore inte det?!