-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, oktober 20, 2008

En strålande dag på toppen av Kanterboda fornborg.
Från ca 500-600 talet är denna lättöverskådliga fästning.
Vidare ser man kvarntorpshögen 4 mil bort.
Samt bild från Ånnabodasjön där fiskare stod i stort antal.
--------&-------
Så en enkel bild från Stadsparken.
Bara löv och stammar, effektfullt!?
---------------------------------
FAVORIT I REPRIS:
MEGA ROBOT RETURNS