-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, september 19, 2008
Stadsparken är som vackrast just nu. Eller ska jag säga färgrikast.

Jag sänder här stora bilder och den som inte har bredband får skylla sig själv.
--------
En del stjäl bilder. Några ber att få låna. Och en del skriver och vill köpa rättigheten.
Det lönar sig lite, och är inte helt ideellt, det hela.
-----------&----------
Mina bilder är inte fria.
Men å andra sidan kan man inte göra så mycket åt stölder
när man visar bilder så här.
Dock är storleken/kvaliteten en helt annan.

HÄR HAR VI FRIA BILDER FRÅN ÖREBRO