-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, september 30, 2008

Jag var på dåligt humör tills denna helvetesmaskin
uppenbarade sig. Energin strömmade till och kameran fick jobba.
Även fantasin. Det onda måste brinna för att något
gott ska komma. Här blir det fin asfalt, på vägen jag cyklar så ofta.
Fortsättning följer nedan.Alla USA´s skumma bankchefer och mellanchefer. Hela packet av
bolåneinstitutens chefer skulle bli överkörd av denna maskin.
Liksom regeringen!
Skadan är oerhörd och världshistorisk.
Dock leder den kanske till något bra i förlängningen.
Det går inte att lita på marknaden/liberalerna!!
Girighet är en svårare sjukdom
än cancer och HIV och vad elände heter.