-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, september 26, 2008


Vill man slippa se de allt mera proffs-lika fiskarfolket ska man gå utefter Lillån i stället. Mycket mera spännande. Snokar finns det gott om vid rätt väder. Men inte en enda huggorm har jag sett i sommar.
-------------&------------

Jag hade möjligheten att samspråka
med kreatörerna strax innan kommunen kom på besiktning.
Detta medan dom finjusterade belysningen. Blev rådfrågad av många. Några var från Landskrona och hade devisen "Sätt ljuset på buset".
Kan väl behövas där.
Det är dom med parkbänken.
-------------
Den döda fisken (människan?) följer med strömmen, den levande går emot den.