-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, juni 26, 2008


I NÄRHETEN
En sväng med kameran
Gammal är man när man inte längre behöver undvika frestelser, eftersom man inte längre stöter på dem.

Gustave Flaubert

I dammen har vi näckrosor. Och icke långt bort ligger snoken. På uteplatsen sitter +55or allt som ofta. I samspråk om eller med grannen. Men jag vill inte gärna ha mänschor på bild. Lagen är sådan att man inte får visa folk utan medgivande. Och medger personen och senare ångrar sig måste jag ta bort bilden.

-----------&-----------
Detta medan Sverige nu tagit "stasi-lagen". De kan inte ångra sig som blivit avlyssnade!

FRA-PEDIA