-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, maj 07, 2008


Nu gör jag ett uppehåll på två veckor. I brist på ämne och lust. Sökande inspiration i environgerna. Samt boende i huvudstaden ett tag.

YOURS TRULY ULF S.
----------&---------
I dessa vackra dagar giver jag er några ord om "Den Kosmiska Religionen" som ALBERT EINSTEIN har utformat den. Tål att tänkas på!! Det har inget med kyrkor och präster att göra.
FRÅN DN OM EINSTEIN´s RELIGION
Einstein föreläser i Göteborg 1923
--------------
Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.
en Everything should be made as simple as possible, but not simpler.