-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, maj 24, 2008

Ridning, menar jag, är nog det roligaste man kan göra, med kläderna på.

(Kanske kan man rida naken också? Men jag rekommenderar det inte för pojkar!)

"LINNÉS RESOR var alltid beroende av hästar. Resan till Lappland, som han företog på egen hand och ibland med vägvisare eller tolk som sällskap, var en renodlad ryttarprestation, en ensambragd som Linné gjorde god PR av senare, hemma eller ute i världen [Holland främst)".
Klipp från boken "Med Linné genom Sverige", av Ove Torgny
--------&--------
"Vägen åt Enköping påminte oss om den stora förmån vårt rike äger av jämna landsvägar, där man kan färdas säker utan att frukta för skeppsbrott vart ögnableck; sannerligen en förmån, som ej har sin lika i Europa, ty utomlands äro landsvägarna merendels antingen stenlagde och knaggluge eller ock uppkörde med djupa hjulspår."
Här är det Carl själv som talar. Märk väl att Linné inte hade någon egen häst. Utan han fick byta vid hållskjuts-stationerna. Ny häst att handskas med.... Till allt annat måste blomsterkungen ha varit en duktig hästkarl!

1878 befrias bönderna helt från skjutstvånget och ett entreprenadsystem genomförs.

TOMMY ERIKSSON ÄR KANSKE DEN SOM BESKRIVIT
SYSTEMET BÄST I DENNA BOK

1649 är ett viktigt år i skjutshållens historia, då upphör det skamliga gratis-nyttjandet av bönder och deras hästar.
--------
"1649 utges under drottning Kristina en samlad förordning om väghållning, gästgiverier och skjutsning. I denna bestäms också om milstolpar/-stenar längs större vägar. Denna förordning befriar bönderna från att utan kompensation utföra skjutsning. Gästgivaren är nu i första hand skyldig att svara för skjutsningen och ianspråktagna skjutsbönder ersätts för sina insatser."
-------------------
Skjutsverksamheten var en enda snårskog av lagar och
regler. Ideligen ändrade och tillrättalagda för att pressa ut max av bönderna. Ett paradexempel på överhetens hårda tryck mot bondesamhället.
När sedan allmogen försöker slingrar sig och sätter 10-12 åringar att köra. Så blir det ännu en lag.... mot barnskjuts.

--------&---------
I min serie snygga hus i Örebro har vi nu kommit till Olaigatan22.
Huset ser avvisande ut! Mera som en fästning åt alla sidor, utom denna.
Här bor minst fem personer, vad man kan se vid porten. Bland annat PJ Behrn med fru.