-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, januari 15, 2008

Från Nora Stads & Bergslags Tidning
Har man inget att skriva om så får man sno något.
Kuriöst!
Man undrar hur det sedan
gick för flickan!?
------&------
- Varför ramlar de där ungarna hela tiden?
- De är ju trillingar!
------
- Vad säger du, tog Karlsson livet av sig?
- Det trodde jag var det sista han skulle göra!