-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, november 24, 2007

En gång varje år skriver jag om Jesus. Han var en cool kille! En upprorsledare och filosof. Säkert även god psykolog. Sedan har det skrivits lite dubiöst om honom (evangelierna). Och mycket smörja därefter. Genom åren har det tolkats en del (understatement). Man måste här även bortse från "underverken". Alla personer man ville lyfta fram på den tiden gjorde "underverk". I princip är det väl bara gamla husmor och någon debil kyrkovaktmästare som tror på sånt.
-----------------&----------------
Dock finner man ett och annat korn i evangelierna, jag instämmer i Lukas 17:22 "Jesus sa: Guds rike är inom er"
ALLTSÅ.
Gud finns inom oss, och det finns en helig ande mellan människor. En ande man är en del av vid goda gärningar. Den anden relaterar till Gud.
DÄRMED BASTA!
-----------------------------
PRIVATKRISTNA FINNS DET I VARJE RÄDDHÅGSEN SJÄL.DE RÄKNAS ICKE.
Somliga tycker sig se en religion i naturen . Enligt min mening går det bra att kombinera kristendom med skog och dal. Tillåt mig visa på ett samband: "Idegranen, växer mycket långsamt. På engelska kyrkogårdar finns det väldiga exemplar, som med ganska stor säkerhet stått på sin plats i över 1 000 år. Ända sedan kristendomens första tid i England.
De äldsta missionärerna i det landet valde gärna ut en bakgrund av idegranar för sina friluftsmässor, och sedan byggdes ofta ortens kyrka just där."
Detta enl. Bengt Sjögren´s bok Träd.
Begrunda även gärna Yggdrasil.
Är inte det natur och religion i en skön mix?
-------------------------
BIBELN.SE ÄR NUMERA
EN UTMÄRKT FAKTASIDA

----------------&---------------
Sir Isaac Newton,
vetenskapsman, 1642–1727:

"Jag anser bibeln vara den mest upphöjda filosofi."

Just det, filosofi, var det!!