-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, oktober 20, 2007

Jag blir alltmera imponerad av Gustaf III som regent. Han var en sann liberal och framstegs-vänlig kung. Mycket populär bland de gemena. En dag i veckan fick man beskåda hans påklädning (ungefär vid 10-tiden). Vanligt folk kunde knalla upp på slottet och beskåda spektakelet. En bodbetjänt beskriver detta i sin dagbok. Likadant med en måltid i veckan. Adeln hade dock de bästa platserna.... Har inte kungamakten förfallit sedan dess? Troligen kan inte jag få titta på medan vår kung äter.
-----Skämt åtsido. G3 gjorde verkligen saker. Som nedan.-----

"At Qwinna, som vill å okänd ort framföda fostret, må i sådant uppsåt lemnas ostörd, utan någons åtal eller efterfrågan om hennes person eller tillstånd: Och anser Kongl. Maj: t then olägenhet mindre, om på sådant sätt någon olofligt Häfdande skulle döljas än at, genom sträng efterfrågan i thylikt tillfälle, betaga et blödigt sinne all utwäg at dölja sin förbrytelse"
-----&-----
Och han kom med det verkligt djärva förslaget att hålla bal / maskerad PÅ EN LÖRDAGKVÄLL. Men det gick inte alls! Då skulle man sitta hemma och stilla invänta morgonens högmässa. Ingen vågade/ville ordna något roligt en lördag.... Det visade sig omöjligt! Till och med för kungen!SNYGG REGENTLÄNGD PÅ
LIVRUSTKAMMAREN

VILL MAN FÖRDJUPA SIG
I ÄMNET SKA MAN LÄSA GUSTAF III
EFTERLÄMNADE PAPPER....