-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, september 19, 2007

Nu tar jag time-out ett tag.
Ska mäkla fred mellan G W B och han med skägget, "you know who". Risk finnes att ingen vill den (freden).

---------&&&--------
Femtio år sedan Sibelius avled. Han är den störste i Norden.
Det stora vemodet.... Det dramatiska.... Det envisa strävandet av bonden Paavo. ".....Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker...." Sisu!!
Symfoni nr 7, den är härlig!!
---------&---------