-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, september 26, 2007

Jesper Sundell och jag ulf med syster A-C har varit i Rijeka i dag. Ful stad fin kyrka. En liten med en stor ovan. Skitig stad , avgaser osv!! Har pa on ar det battre luft.