-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, augusti 17, 2007


Regnbågen från min balkong en kväll. Och så kan vi processa bilden lite på lek.
Konstnärligt?
-------
Det här är konst i alla fall!
------------&------------

Handbok för ateister av Michel Onfray rekommenderas. Lärdom på hög nivå. I lättfattlig form. Ex. nedan.

Det finns nämligen nästan tvåhundrafemtio verser – av bokens 6235 – som berättigar och legitimerar det heliga kriget, jihad. Detta räcker för att överrösta de två eller tre mycket anspråkslösa fraser som manar till tolerans, respekt för andra människor, storsinthet och frihet från tvång (!) i religionsfrågor. I ett sådant hav av blod, vem kan längre bry sig om att dröja vid två eller tre formuleringar som manar till mänsklighet snarare än barbari? Så mycket mer som Profetens biografi vittnar om saken: här finner man hela tiden mord, brott, svärdet och straffexpeditioner. Alltför många sidor manar till antisemitism, hat mot judar, till att plundra och utrota dem, för att en stridbar muslim inte skall känna sig berättigad att slå judarna med svärdet.

Onfray betar av och processar de stora religionerna. Kvar blir det mishmash de verkligen är. Suveränt!! Med kapitel som "Konstruktionen av Jesus". Och "Den totalitära kristna staten".

LÄNK 1
LÄNK 2
LÄNK 3
--------&--------
KURIOSA
Läste nyss en professor som påstod att kurbitsmålningarnas Jesus bar klara drag av Karl XIV Johan. Kung då den tekniken var som populärast. Man tar vad man har av stor potentat.
------------&----------
FLER HATOBJEKT

Tycker att man kan se vad slags person detta är!?
Ingen jag skulle vilja umgås med.

Han och drottning victoria är bland de värsta i svensk
1900-talshistoria.
Hedin var krigshetsare i två världskrig. Hon rökte ihjäl sig och hann bara hetsa i ett krig. Blågrön i ansiktet på slutet.....
Enl. Herman Lindqvist planerade hon en statskupp i Sverige.....
I kriget var fransmännen "fega som använde flyg". Medan tyskarna var smarta som använde gas.... Hon ville ytterst ogärna hålla till i Sverige. Under kriget borde hon t. ex. varit hemma och stärkt försvarsviljan och beredskapen. Hon var ju faktiskt svensk drottning..... När hennes handikappade son låg för döden satt hon utanför i en bil utan att vilja gå in.