-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, juni 15, 2007

Häftigt att se denna växt i en kohage. Kritterna vet att allt är giftigt, och då blir den så här ensam (på Venakullen).
Särskilt fröna kan få oss att gå ad Mortem.

-------&-------
Så har en forskare talat om för oss att sjöröveriet var en demokratisk syssla. Och inte sista instansen i mänsklig förnedring och råhet.
------&------
Jag lyssnar en del på riksdagsdebatten nu. Det har ju kommit nytt folk i vagnen bakom vår trötte dragare. Kanske kan dom muntra upp med piska och morot. I stället för det hö som alltid väntade hemma i spiltan.
Nåväl, jag kan aldrig bli riksdagsman! Man ska säga "Fru/Herr Talman", jämt och ständigt. Jag fixar inte det. Kommer att säga
"Herr Skalman", någon gång, och sedan blir det sorti Sundell.