-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, mars 13, 2007

USA och Sverige vid förra sekelskiftet!

Något som alltid berör mig illa är barnarbete. Dansken Jacob Riis visade på denna civilisationens baksida. Genom föreläsningar och fotografering. Nu gäller det Kina. Och det är arbetar/medelklassen som underhåller detta genom en ständig konsumtion av prylar och skräp. Inte överklassen, dom köper ju gamla saker. Antikviteter, gamla gods och gårdar. Sådant som redan finns.
------------------
"Plastkonsumtionen" ger kanske momentan tillfredställelse.
På köpet får vi en gigantisk miljöförstöring
------------------------------------------------