-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, mars 01, 2007

DEN SVARTA PÄRLAN

Fit for fighting again. Gamla tiosextiosju.
LÄNK 1, STADSARKIVET
LÄNK 2, NORDISK FAMILJEBOK