-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, mars 24, 2007.
Tulpaner inomhus vid Stadsträdgården.
Bra idé för oss frusna gamlingar.
----------------------
Tillåt mig tycka att denna folktomma bild är stämningsfull. Kanske till och med konstnärlig. Jag vill ogärna ha någon mänscha med på en sån här bild. Då söker sig blicken genast dit...... Det pågår en debatt i fototidningar om vad som är konstnärligt eller ej. Ofta tar någon optimistist sin sämsta och otydligaste bild, sänder in den, menande att detta är konst! Känsla i bilden, osv. TYP DENNA.
Traditionella, tydliga och välformulerade bilder skyr man som pesten.
-------------------------------
Så har jag hittat till CURRIER & IVES härliga gamla bilder.