-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, mars 06, 2007


8 av 10 gånger passar inte ÖREBRO KONSTHALL´s utställningar mig. Då vänder jag mig mot själva lokalen. Är inte den att konstverk i sig !? Gammalt bankpalats, förstås.


Så utlyser jag en tävling. Var finner man nedanstående text? Och vad följer sedan? Förslag: "i vredesmod" eller "åt sitt öde".