-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, februari 14, 2007


Spel och spelberoendet vid slutet av 1700-talet.
Här citerar jag från igår nämnda bok. En italienare som skriver reseskildring från Sverige menar: "Spelar man inte kort så blir man lämnad åt sitt öde och får sitta i en vrå och filosofera". Man spelade naturligtvis tärning, (är inte det världens äldsta spel?). Och på nummerlotteriet, förstås. Och på något som kallades "La Belle".
Henrik von Sivers skriver 1783: "Spelsjukan hos ringare folk har nu tagit så överhanden, att den går över alla gränser........ Därifrån uppkommer nya behov
som måste fyllas med olovliga tillgångar". Det var snyggt formulerat! Tjänstefolket blev mera oärligt och tjuvaktigt, helt enkelt.
LÄNK TILL SVENSK SPELHISTORIA