-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, februari 13, 2007

"Förr i tiden kastade man ut pottans innehåll rakt ut på gatan. Folk fick kryssa fram bland träck och skräp". Hur många är vi inte som sagt detta? Gärna till den yngre generationen. SÅ VAR DET INTE!! I Christopher O´Regans bok "Gustaf III´s Stockholm" finns ett kapitel om renhållningen. Man törs nog säga att gatorna var renare 1780 än idag.
Hanteringen var genomreglerad. Och den var på entreprenad. Och det var noga. Nedtill ett citat av en utländsk besökare: "dråpliga noggranhet", säger allt. En annan säger att det var så rensopat att man kände "varje gatsten genom sulorna". Man fick inte ens sopa ihop i högar och hämta senare. Skräpet skulle på vagn och bort direkt.
Pråmar med träck gick ständigt ut från staden. På vintern var det vagnar. Varje morgom kl 8 skulle allt vara klart. Till en detaljerad taxa. Exempelvis: "Mindre kärl eller nattstol som tömmes i nedersta våningen: 4 skilling"