-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, januari 05, 2007

Engelbrekt i Nikolai Kyrka Örebro
Vid den här tiden vimlar det av utländska fogdar och länsherrar i Sverige. Främst tyskar och danskar. Men även en venetianare, Giovanni Franco, vilken jobbat som tolk åt kung Erik. Han sitter i Östergötland och lever lyxliv. Det är så att kungen, som ju håller till i Danmark, låter fogdarna experimentera med olika skatteformer. Bara stålarna kommer in. Vilket måste lämna stort utrymme för diverse svindlerier och grymheter.
-------------------------------------
Att "dagtinga" har numera en ganska negativ klang. Typ: Fälldin som inte kunde dagtinga men gjorde det i alla fall. Och "man ska inte dagtinga med sitt samvete". Ordet är relativt liktydigt med "parlamentera". Dock, när det gäller Engelbrekt , verkar det vara en skön konst. Han kommer till en borg. "Den kan vi nog ta ganska lätt", tänker han. Men det kommer att kosta en del folk. Bättre att göra upp, om det är en förståndig karl. Engelbrekt ger fogden sex veckor att skaffa undsättning på. Därefter måste slottet överlämnas..... Var ska fogden få folk ifrån? Ja, inte från närområdet i alla fall. Dom är ju med i frihetskampen. Det blir ifrån Danmark då. Och det vet upprorsledaren är en mycket osäker hjälp. Engelbrekt kommer tillbaka efter sex veckor och intar t ex Nyköping och Örebro utan förluster. Under tiden har man gjort andra aktioner på annat sätt. Rasande snabbt.

SAMMANFATTNING AV ENGELBREKTS LIV OCH GÄRNING

FÖRDJUPNING FRÅN SMB (Svenskt militärhistoriskt bibliotek)

OCH HÄR HAR VI MÖRDAREN

Vidare är det rent otroligt vilken fin info. som Answers bjuder på. Här ett exempel om Närke.
Answers är den söksajt som riktar sig till skolväsendet USA. Måste vara den bästa nu förtiden. Snyggt upplagd men lite utspökad med reklam.