-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, januari 08, 2007


Örebro berikas ständigt med nya konstföremål. Här har vi en installation som ser dyr och spännande ut!