-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, januari 15, 2007


Här kan man titta på vykort från Örebro och övriga Närke
Många är dåliga, men om man först tittar på priset och sedan väljer att ladda kortet, så kan man utesluta skräpet. Det övre lär vara från 1899. Och på det undre ser man en bro till holmen(Concordiaholmen?).
Nedan en bild på Slottskvarnen. Som om- och tillbyggdes 1886. Förr var man noga med utformningen av det yttre även på "nyttobyggnader
".