-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, januari 04, 2007

Engelbrekt Engelbrektsson står mitt på Stortorget i Örebro. Han var av bergsmanssläkt från Norberg. En beundransvärd man. En skicklig taktiker. En av landets grundpelare. Tiden är senmedeltid. Han står i spetsen för den allt större grupp av svenskar som vill kasta ut de utlänska fogdarna. Krigets hantverk behärskar han. Men allt som ofta dagtingar han i stället för att strida. Örebro är ett sådant exempel. Efter 6 veckor intar man slottet utan våldsamheter. Engelbrekt gör snabba räder. Och ofta varierar han kampen efter ort och motståndare. De han känner att man inte rår på gör han avtal med. T ex fred med Skåne med 12 veckors uppsägningstid.

---------------------------------

Nedan ger jag en tidsbild. Träsnitt från Olaus Magnus Krönika. Torrvedsstickor i munnen som lyse medan de arbetar. Kvinnan ser ut att ha linet(?) i ett band runt huvudet när hon spinner. Vilken tuff tillvaro. Och så alla skatter på det.
Jag ska aldrig mera klaga på mörka vintrar!!