-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, december 16, 2006

Det är vackrast när det skymmer

Här skriver vi anno 1902, kommersen är i full gång på Fiskartorget. Och vattenkraften utnyttjas i kvarnen. På bilden från idag kan man se två kvarnhjul ligga och infånga lite vatten till höger.

BBC in Pictures rekommenderas. Bildberättelser på olika subjekt.

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån

Allt är mitt, och allt skall tagas i från mig,
inom kort skall allt tagas ifrån mig.
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag skall vandra -
ensam utan spår.

av Pär Lagerkvist