-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, november 22, 2006


Vad torftig och fantasilös Wrangels vapensköld är. Där den hänger till vänster om skölden till den man han inte åtlydde. Till råga på allt övertog han Nerikes-Värlmlands regemente efter Buddenbrock.
Nu händer det mycket på gamla I3 området. Tre byggkranar är igång. Man bygger bostäder på fyra ställen (även i kasernen Lund). Där jag blev förvånad över namnet POLTAVA på ett ställe. Det verkar som humor. Kan väl knappast satts upp under militärtiden. Antimilitarism!? Det kommer säkert att bo fler vid I3 än det förr fanns inkallade. Så ska man lägga ned mässen. Vansinne! Den skulle kunna bli en prima samlingspunkt! Knektarna får släppa lite på sin stolthet. Och kommunen kan lägga några konferenser där och betala hyran.

I 3 på Wikipedia
Så min favoritsköld. Och den mest fantasirika.