-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, november 08, 2006

Frihetstiden, dvs, frihet från enväldesmonarki. Låter bra, men hade sina nackdelar. Gaphalsarna, krigsromantikerna, får spelrum.... Charles Emil Lewenhaupt framstod vid denna tid som en ledande förespråkare för krigspolitiken. Han blir general, lantmarskalk och ledare för kriget mot Ryssland. Trots att han aldrig fört självständigt befäl i fält. I den stora släktkrönikan beskrivs L som, "med bristande politiska ledaregenskaper och osjävständig".
I L´s militära verksamhet framträder bristen på handlingskraft ännu tydligare, menar krönikan. Sina åsikter tog han från andra och förfäktade dessa med sin rang och börd. Talträngd herreman. Han skriker högst, helt enkelt. Det är rena rama Timbro, men på ett högre plan. När det sedan gäller att kavla upp ärmarna vill man sällan vara med. Sverige förklarar krig 28 juli men det tar en hel månad innan L själv dyker upp. Då hade ryssarna redan vunnit slaget om Villmanstrand och tagit 1300 fångar.
Det är inte lite man var ute efter! Man skulle återta alla förlorade Östersjö-provinser jämte hela landet mellan Ladoga och Vita havet. Det går som vi vet alldeles galet. Hela Södermanlands regemente stryker med, t ex. Det är oerhörd läsning om man fördjupar sig. "Hattregeringen lyckades trots det katastrofala nederlaget erhålla en ganska lindrig fred...genom att välja furstbiskopen av Lubeck ADOLF FREDRIK till svensk tronföljare. Hans motkanidat var den danske kronprinsen (folkets favorit).... Ett val av denne skulle ha medfört en skandinavisk union, vilket givetvis stod i strid med ryska intressen". Just det!! Vi får en biskop i stället för en union med Danmark. Vilket nog hade varit tusan så mycket bättre!

"Upp flyga orden, tanken stilla stå..", säger Shakespeare.

Sedan försöker Lewenhaupt fly, men grips vid Fjäderholmarna, utklädd till sjöman. Avrättas vid Norrtull genom dekollering.

Jag lånar lite text om ett soldattorp av denne privatforskare:

MODIG Segfred
Född: 1714
Anställd. 1742-01-12
Avsked: 1742-09-16
Död: 1742-09-16

1741 bryter Hattarnas krig ut (1741-1743) när Sverige förklarar krig mot Ryssland. Sverige led stora förluster och fick slutligen i juni 1742 dra sig tillbaka till Helsingfors, där man kapitulerade i augusti 1742. Av regementets soldater var det inte många som överlevde striderna. Sjukdomar hade tagit de övrigas liv.

Soldat Segfred Modig var född 1714 (28 år 1742) och avled under Hattarnas krig mot Ryssland. Även Pehr Sturck från Lermyra avled hösten 1742.

L Ä N K: C E LEWENHAUPTH
HANS HÖGMAN OM SÖDERMANLANDS REGEMENTE
OM KRIGET PÅ SMB