-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, november 05, 2006

Fortsätter med det historiska. Linné, som det är fantastiskt roligt att läsa, berättar om Lewenhaupt i sina anteckningar om Nemesis Divina. Här från Arvid Ahnfelt´s samling 1877

"Engberg, bäste knifsmed i Stockholm. Borrar ut general L dagen förr än han skulle halshuggas, förer honom
lyckligen ut i skären på en ö, får hederlig vedergällning. Ett pris på 6000 plåtar utsattes för L´s återskaffande. Engberg lofar mot halfa summan röja hvar han var. Deraf visste man dag och timma, när L skulle transporteras på engelska fartyget. Riksdagen derefter anklagas Engberg, dömes till döden, men blir benådad med fängelse på Bohus fästning".

Sedan en annan berättlse. Som jag drar samman. -Dagström är överstlöjtnant, rik och med åsikter mot kungen. Dom utalar han även i Riddarhuset och kung
Fredrik blir förbannad. Kommission sättes över Dagström. Lewenhaupt presiderar och dömmer D till dåre att sitta på Malmö fästning. "L blir stor, två gånger landtmarskalk med otroligt beröm". Görs av ständerna till genaral mot ryssarna. Vill avstå men kan inte neka till en sådan heder. Kriget går illa och hela landets hämnd slår mot L. "Fast Lewenhaupt var oskyldig, som sedan mera beklagades", skriver Linné. Generalen avrättas, medan Dagström lever vidare.
SLÄKTEN LEWENHAUPT