-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, november 17, 2006

Eftersom det här även är dagboksnoteringar så skriver jag lite till om von Buddenbrock.
Ni har säkert tröttnat men inte jag! Prof. Alf Åberg skriver uppskattande om krigaren i "Tragedin på torget". Så gör också H G Tisell i sin biografi. Utgiven 1937. Det är en soldat av gamla stammen vi talar om. Visserligen var han krigsivrare och tillhörde hattarna. Men han tog sitt ansvar då det var dags. Och han var en försiktig general. Men om någon (Wrangel) går emot givna order hjälper ingen skicklighet i världen.....Tisell skriver att dödsdomen mot B är en av de mörkaste sidorna i Sv Riksdags historia. Det är partihat som straffar honom....Och främlingsfientlighet, han kom ifrån Riga.... Så går Friherrinnan B till kung Fredrik. Vilken säger ungefär så här: "Benåda kan han icke, ty då måste han även benåda Lewenhaupt, och det förtjänar den greven icke".