-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, november 25, 2006

Alla borde ha ett träd utanför sitt fönster. Jag är mycket glad över denna tall som har förgrenat sig så här mystiskt.
I dessa regntider går man inte långt. 80 steg söder ut.
--------------&-------------
Det är tur att man har så fina saker som TURNING THE PAGES
från British Library. Särskilt den första europa-atlasen.... Allt presenteras på genuin och härlig brittiska.

OCH SÅ DENNA SERIÖSA OCH OEGENNYTTIGA SAJT


Bättre då att surfa runt på N Y TIMES stora bild-bank
Här går länken till bilder fråna filmen ovan