-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, oktober 28, 2006


OM NÖDMYNT
Gunnar Wetterberg har kommit med en ny bok "FRÅN TOLV TILL ETT, ARVID HORN". En omöjligt tjock och trög bok,
tänkte jag.... Med "name-dropping" och pretentiöst upplägg.... Men så icke, när man förstår att läsa kapitelvis! Och det är många kapitel, cirka 200-250. Många går faktiskt att läsa som korta essäer.
NÖDMYNT

"En daler silvermynt", står det där uppe till höger.Tanken var att kronan skulle lösa in dessa när tiderna blev bättre. En sorts "metalliska stats-obligationer". 25 miljoner stycken fanns ute. Och dom miste det mesta av sitt värde. Snabbt. Men många personer och institutioner tvingades ta emot kopparslantarna. Tänk er att ni har kontrakt att
leverera något till staten. Och blir tvungen att ta emot sådan betalning. Görtz´s medhjälpare von Dernath skriver: "Alla redbara penningar har gått till främmande land, och Sverige översvämmas av nödmynt, tio gånger mer, än landets tillgångar medgiva". Och vidare: "Oordningen är så stor att ingen kan föra räkenskaper".
Det var kungen och ingen annan som drev detta "in absurdum". Görtz tycks mest ha varit ett motvilligt redskap.

Sedan kommer "Vardagsskatten" 1718. Den fattigaste måste betala 1/2 öre. Och sedan upp till 20 öre per dag för dom rikaste. Detta utan skäl. Det var en skatt på varje dag. Helt enkelt. Genialt, eller hur?
----------&----------
Så får Sverige äntligen tur med två saker. Vädret och ledarskapet. I "Den svenska historien 8", läser man att:"Tiden 1720-35 kännetecknas av milda vintrar, goda skördar och en snabb befolkningstillväxt".
Vidare:"Arvid Horns försiktiga och måttfulla statskonst anpassade sig smidigt efter de gynsamma konjunkturerna". Efter regn kommer solsken. Efter natt kommer dag. Således.
ARVID HORN.