-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, oktober 19, 2006Visst var det vackert att åka upp genon Rohne-dalen, utefter floden upp till Lyon. Och vidare mot Luxemburg.
Man behöver dock inte färdas 100 mil genom Frankrike. Man kan åka 2 mil till Frövi och finna fullgod förströelse. Pappersbruket.
Och de små metall-arbetshästarnas museum man finner i andra änden av samhället. Smalspår 600 mm. Inte fel, att ta sig en tur med lok som slitit hårt i sina dar. Och nöjt sig med råolja.