-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, september 05, 2006


Jag tillåter mig tycka det är en storm i en vattenpöl. Och inte en ohygglig händelse. Dataintrånget. Inget av stor vikt för sossarna kan ha avhandlats med så klen säkerhet!? Men "omskuret" är bäst, som judarna säger. Osvuret, ska det vara.
-----&-----

Ett bokfynd idag "Rött blod, vit frost" av Torsten Jurell. Finska inbördeskriget 1918. En text grep mig särskilt: "De röd går ut i inbördeskriget fackföreningsvis, utan utbildade officerare, utan samordning. Bristen på befäl gör det omöjligt för de röda att ta initiativet i kriget". Ett otroligt politiskt kurage, måste man säga.
----&----
Det Progressiva USA
Rekommenderar jag! Jag tjatar! Utanför ankdammen kanske man ser mera klart på Sverige. Mycket välgjord sida. Ett strövområde för den som vill veta mer om USA av idag. Och den briljanta politik som där föres (min åsikt).