-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, september 02, 2006

Här har vi själva andemeningen i fotografin. Vi ser något vackert och nästa dag kan det vara borta. Och alltid är det ju förändrat... De här träden cyklade jag förbi ofta. Dom måste avbildas, tänker man.... Men skjuter upp saken. Så blev det av. Och två dagar efter föll det ena. Igår finner jag att det andra lagt sig till vila.

Bilden vänder sig ofta direkt till hjärtat. Medan texten måste "ta vägen över huvudet". Här två bilder/situationer med Jesper Sundell, som jag svårligen skulle kunna beskriva i text.