-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, september 15, 2006

Bra humor har sin plats även inom politiken.
LÄNK I
LÄNK II (Sapnet)
DÅLIG HUMORSEDAN ETT LITET TIPS TILL
KVINNORNA.

OCH EN LITEN VARNING!
(Vilket är vilket?)