-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, augusti 20, 2006


Satan del III
Man kan bekämpa det onda ett helt liv utan att komma ett steg närmare gud. Säger oss filosofin. Dock lär man få tack av många...Hade inte S haft grepp om oss hade världen sett tämligen outvecklad ut. Utan djävulen ingen påve! Inga fantastiska skrytbyggen. Inga katedraler för att visa på guds storhet. Givet, det är kyrkan man ska följa.
-------I LITTERATUREN-------
Dr Faustus. Undertecknar ett kontrakt med djävulen och pantsätter sin själ mot div. magisk kunskap. Goethe skapar Faust på den gamla historien om Dr F (en fysisk person med mytisk påbyggnad).

Från Dante har vi en rysligt bra bild av helvetet. Inferno är beläget rakt under Jerusalem. I jordens mittpunkt. Där finner man Satan. Han har tre par lädervingar att fläkta sig med. Och tre käftar.
Läs Lagercrantz för en närmare presentation.
---&---
Till slut ska vi ha lite kul
med BURNTOUTPUNKS häftiga trailer. Jag
kan nästan inte sluta titta på den här snubbens häftiga byxor. Värt att vänta på om ni har långsam uppkoppling.