-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, maj 08, 2006Två alldeles nyfångade bilder av vår sköna omgivning. Jag noterar att vi har fått fler svanar. Och eftersom det kommer mer nederbörd nu så har det bildats en sorts våtmark som ytterligare gynnar fågellivet.

OCH EN LÄNK FÖR -MONARKIN
A TIGER REKOMMENDERAR JAG
SÄRSKILT FÖR DAMERNA

----&----
O
ch så läser jag en vetenskaplig uppsats: "The Nature of Human Altruism".
Man har med PET-scanner lyckats bevisa att vårt eget "belönings-centrum" aktiveras när man tillrättavisar andra. Hum...mammor och barn, hum...!?